• DÜNEF’20 ( Dünya Koleji Eğitim Forumu) adında düzenlenen forumumuz lise öğrencilerine yönelik bir forumdur. Forumumuzun amacı Dünya ve Türkiyedeki güncel gelişmelerde öğrenci arkadaşlarımızın ülke sorunlarına duyarlılık ve bilinç kazandırmaktır. Hedefimiz günümüzde oluşan sorunların objektif bakış açısıyla barışçıl olarak sorunlara çözüm önerileri sunmak ve ilerleyen zamanlarda bu tür sorunları ortadan kaldırmaktır.
 • Ödemiş için bir ilki gerçekleştirecek olan DÜNEF Türkiye’den gelen 80’in üstünde öğrenciyi ağırlayacaktır.

DÜNEF’20 NEDİR?

 • Dünya Koleji Eğitim Forumu, lise öğrencilerinin belli komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varacakları ve vardıkları sonucu forum içinde sunacakları bir etkinliktir.
 • Katılımcıların tartışacakları konular, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunları olacaktır.

HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerin kendi görüşlerini bir topluluk karşısında söyleyebilme yeteneğini pekiştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin tespit ettikleri sorunlara çözüm üretmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini çıkartmak ve bu çözüm önerilerinin yetkili kişilere iletilmesine imkân sağlamak,
 • Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini sağlamak, potansiyellerini gerçekleştirmelerine uygun ortam hazırlamak,
 • Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile demokratik yaşam ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını teşvik etmek,
 • Öğrencileri eğitimde sorunun değil çözümün bir parçası haline getirmek,
 • Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisini ortadan kaldırmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Katılımcıların, bireylere ve fikirlere saygı ve hoşgörü ile yaklaşmasını sağlamak,
 • Katılımcıların yeni fikirlere ve birbirlerinin fikirlerine ön yargısız ve açık fikirli bir şekilde yaklaşmasını sağlamak,
 • Katılımcılara modern ve demokratik tartışma kültürünü edindirmek,
 • Doğru iletişimin bir bireyin başarılı olması için gereken en önemli yetilerden biri olduğunu aktarmak,
 • Takım çalışması ve iletişim gibi çağımızın en önemli yetilerinin önemini kavratmaktır.