KÜLTÜR KOMİTESİ

Türkiye’de son 5 yılda yaşanan 12.084 olayda 373.000 tarihi eser ele geçirildi. 2012-2017 yılları  içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kültür ve tabiat kaçakçılığı %61’i izinsiz kazılar, %19’u ise sit koşullarına aykırı hareket suçları oluşturuyor.  Tarihi eser kaçakçılığının ve bilinçsizce yapılan kazıların önüne geçmek ve tarihi eserlerimize sahip çıkabilmek için yapılması gereken çalışmalar neler olmalıdır?

SAĞLIK KOMİTESİ

TÜİK verilerine göre ülkemizde 1990 yılında yaklaşık 381.200 kişi alkol ve sigara kullanım bozukluğuna sahipken 2016 yılında bu sayı 664.906 kişiye yükselmiştir. Nüfusa oranladığımızda ise; 1990’da 0.0070 olan oran, 2016 yılında 0.0082’ye yükselmiştir. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizde alkol ve sigara kullanım bozukluğunu azaltmak için nasıl bir yol izlenmelidir?

ÇEVRE VE KENTLEŞME KOMİTESİ

Ülkemizde 1930’larda başlayan çarpık kentleşme 1953’te 80 Bin, 1980’de 850 bin iken günümüzde bu sayının 3-4 milyon dolaylarında olduğunu bilinmektedir. Çarpık kentleşmenin gittikçe artması birçok olumsuz sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Bu duruma göre; plansız ya da yanlış kararlar sonucu imarlaşan bölgelerde oluşan sorunları en aza indirgemek için neler yapılmalıdır?

EKONOMİ KOMİTESİ

Tarım üreticileri senelerdir ürünlerini düşük fiyattan sattıklarından veya ürünlerini satamadıklarından şikayetçi üreticiler ise sebze meyve fiyatlarının yüksekliğinden ve markete gelene kadar olan süreçte fiyatın katlanmasından şikayetçi bu durum son zamanda üreticiler tarlalarını bozup tarımdan vazgeçtikleri de gözler önündedir. Bu durum karşısında uygulanması gereken politika nasıl olmalıdır?

NÜFUS VE KALKINMA KOMİTESİ

Birleşmis Milletler (BM) tarafından hazırlanan “Dünya Nüfus Beklentisi” başlıklı rapora göre şu an yaklaşık 7,7 milyar olan dünya nüfusu 2050 yılında iki milyar artarak 9,7 milyara, olağanüstü olaylar olmaması durumunda dünya nüfusunun içinde bulunduğumuz yüzyılın sonunda ise 11 milyara ulaşması öngörülüyor.   BM raporu bu ülkeleri Hindistan, Nijerya, Pakistan, Etiyopya, Tanzanya, Endonezya, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Kongo olarak sıralıyor. Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin’e yönelik beklenti ise şu anki nüfusun 2050 yılında yüzde 2,2 oranında azalacağı yönünde. Bu da 31,4 milyon insana tekabül ediyor. Bu veriler doğrultusunda BM hazırladığı rapordaki ülkelerin nasıl bir politika izlemesi gerekmektedir?

TEKNOLOJİ KOMİTESİ

Küreselleşme ve teknolojik değişimlerin etkisi ile birlikte, büyük ekonomilerle rekabet edebilmenin en önemli şartı, Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek, yenilikçi ve teknolojik ürünler ortaya koyabilmek olmuştur. Dolayısıyla, günümüzün rekabetçi iş dünyasında Ar-Ge ve yenilik kavramları ekonomi için itici güç olmuş ve büyük önem kazanmıştır. Birçok ülke, OECD ülkeleri ve Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi diğer büyük ekonomiler dahil olmak üzere kendi politika ve uygulamaları ile yüksek teknolojili üretimi gerçekleştirecek yabancı firmaları kendi ülkesine çekebilmek amacıyla çeşitli uygulamalara başvurmaktadır. Bu uygulamaların Türkiyede daha etkin bir şekilde uygulanması nasıl sağlanabilir?