KURAL 1

Çalıştayın ana dili Türkçe’dir. Delege sunmak istediği belge ve düşünceleri Türkçe belirtecektir.

KURAL 2

Delegeler ve görevliler her daim birbirlerine saygılı davranmalı ve güler yüz göstermelidir.

KURAL 3

Forumda her delege her türlü konuda eşit haklara sahiptir.

KURAL 4

Delegeler yaka kartlarını forum süresince yakalarında taşımakla yükümlüdür.

KURAL 5

Genel kurulda bir başkan ve en az bir yardımcı oturum başkanı bulunur. Başkan tartışma, konuşma, oylama akışını yönetir, kararları duyurur.

KURAL 6

Üç tür oy kullanılabilir. Kabul, red ve çekimser. Oylar komite başkanı tarafından sayılarak başkana iletilir.

KURAL 7

Önerilen çözüm taslağı toplam delege sayısının 1/2’sinden daha fazla oy alırsa taslak kabul edilmiş olur.

KURAL 8

Delegeler ve görevli olan herkes konuşma ve tartışma sırasında kırıcı ve aşağılayıcı kelimelerden kaçınmalı ve belirli bir saygı çerçevesinde davranmalıdır.

KURAL 9

Her komitenin konusu önceden belirlenmiştir.

KURAL 10

Her delege genel kurulda komite başkanları aracılığıyla karara veya duruma itiraz etme hakkına sahiptir.

KURAL 11

Başkan tarafından önceden delegeler için konuşma süresi belirlenir, bu sürenin sonuna yaklaşıldığında konuşmacı, başkan tarafından uyarılır.

KURAL 12

Delegeden aktif bir şekilde tartışmalara katılması ve düşüncelerini saygı çerçevesinde özgür bir şekilde belirtmesi beklenir. Herhangi bir sorun yaşanması halinde komite veya forum başkanlarına iletilmesi önerilir.

KURAL 13

Bir karar taslağı, başkanın onayı alındığında tanıtılır. Taslaklar alfabetik sıra ile tanıtılır ve oylamaya sunulur.

KURAL 14

Yapılan konuşma, konuyla doğrudan alakalı değilse ve konuya katkı sağlamıyorsa konuşmacı başkan tarafından uyarılır ve konunun ne olduğu hatırlatılır.

KURAL 15

Sunulan taslak için belirli bir soru sayı sınırı vardır. Sorulan sorular komite sözcüsü tarafından belirli bir süre içerisinde yanıtlanır.

KURAL 16

Üç günlük forum sürecinde komite çalışmalarına ve genel oturumlara katılım beklenmektedir.